Wij regelen uw (bouw)vergunning

Het aanvragen van een vergunning wordt steeds ingewikkelder

Welke activiteiten en documenten moet u eigenlijk aanvragen en inleveren? Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning is veel kennis nodig. U moet, bij wijze van spreken,half jurist/bouwkundige zijn om te begrijpen wat de overheid van u verwacht. Vaak resulteert dit in herhaaldelijk tekeningen indienen, verlies van kostbare tijd, frustratie, onbegrip, extra kosten en dit alles zonder garantie op een goede afloop.

Wij regelen uw (bouw)vergunning

Wij geven u duidelijkheid over de mogelijkheden en perspectieven van uw plannen, in het kader van regelgeving en procedures. Wij leveren het ontwerp, de bouwkundige tekeningen, alle onderbouwingen, plus de rapporten en berekeningen. Door onze ervaring, weten wij exact wat er van de aanvrager verwacht wordt. Deze ervaring en deskundigheid, stelt ons in staat zorgvuldig, snel en accuraat in te spelen op de wensen van de klant en deze op een realistische en efficiënte manier te verwezenlijken.

Wij dragen zorg voor alle rompslomp

U heeft de ruimte het uiteindelijke leuke doel voor ogen te houden. Bijvoorbeeld de aanbouw, de extra ruimte in de keuken, een nieuwe hobbykamer, ect. Als u geen zin heeft in extra kosten, verloren tijd, frustratie, onbegrip, laat dan uw vergunning regelen door Vergunning verleend.

Gratis vergunningencheck

​Als u wilt (ver)bouwen is er meestal een omgevingsvergunning nodig, maar voor een aantal bouwwerken heeft u geen vergunning nodig. Deze kunt u zonder vergunning plaatsen. Bent u van plan te gaan (ver)bouwen, dan kanVergunningVerleend gratis en vrijblijvend een vergunningscheck (*1) voor u doen.

Stuur uw gegevens naar info@vergunningverleend.nl, wij nemen contact met u op. Wij vertellen u of uw bouwplan vergunningsplichtig is. Mocht u toch een aanvraag (omgevings)vergunning moeten doen, dan kunnen wij dat voor u regelen.

(*1) op basis van art. 2, bijlage II, Bor

Bouwvergunning

Vergunningverleend verzorgt het gehele traject van Ontwerp tot de omgevingsvergunning. Wij denken actief met u mee en zetten uw wensen, ideeën en gedachten om in degelijke en betaalbare bouwplannen. Wij maken ontwerp en bouwkundige uitwerking, Daarnaast regelen wij uw aanvraag omgevingsvergunning, inclusief alle documenten (tekeningen, rapporten, berekeningen, aanvraagformulieren) en verzorgen wij overleg met diverse instanties (welstand, ruimtelijke ordening, brandweer e.a.)
 

Wij regelen voor u:

- architectonisch ontwerp;

- bouwkundige tekeningen;

- constructieberekening en -tekeningen;

- bouwfysische berekeningen;

- opgave van bouwkosten;

- werkomschrijving en bestek;

- technische rapporten;

- bouwbegeleiding.
 

Architectuur

Vergunningverleend kenmerkt zich door de combinatie van vormgeving, bouwkundige en juridische kennis. Onze architect denkt actief mee en zet uw wensen, ideeën en gedachten om in degelijke bouwbare, juridisch haalbaar en betaalbare plannen.

Wij hebben ervaring in woningbouw, utiliteitsbouw, monumenten, verbouwingen, interieur, etc. Als buro met een brede specialisatie zijn wij flexibel inzetbaar voor diverse soorten opdrachten, waarbij de wens van de opdrachtgever altijd centraal staat. Wij staan voor no-nonsense architectuur waar de gebruiker zich thuis voelt.

Bouwkunde

Wij ontwikkelen bouwplannen en verzorgen het gehele traject van visie tot bouwbegeleiding. Wij regelen bouwkundig tekenwerk, bouwkundig en bouwfysisch advies. Wij denken actief mee en zetten uw wensen, ideeën en gedachten om in degelijke bouwbare en betaalbare plannen. Wij regelen  de benodigde documenten, voeren overleg met diverse partijen en verzorgen begeleiding tijdens de uitvoering. Door ons netwerk zijn wij in staat om uitvoerende partijen bij elkaar te brengen met betrekking tot het gewenste project. Ondertussen kunt u zich bezig houden met de 'leuke dingen', terwijl wij de rest voor u regelen.

Wij regelen voor u:

- architectonisch ontwerp;
- haalbaarheidsstudie;

- overleg welstand;

- 3d visualisatie;

- bouwkundige tekeningen;
- constructieberekening en -tekeningen;
- bouwfysische berekeningen;
- opgave van bouwkosten;
- werkomschrijving en bestek;
- technische rapporten;
- bouwbegeleiding.

 

Omgevingsmanagment:

VergunningVerleend kan voor u de benodigde vergunningen aanvragen, meldingen doen en alle benodigde documenten regelen. Wij leveren architectonische-, bouwkundige- en juridische dienstverlening. Wij verzorgen het ontwerp, de bouwkundige uitwerking, diverse rapporten en berekeningen. Kort samengevat, alles wat maar nodig is om de benodigde vergunningen te krijgen. In ons werk zijn een aantal fasen te herkennen.

Verkenningsfase:

Wij vertalen de wensen van gebruikers en opdrachtgever in een realistisch schetsplan. Dit schetsplan is de basis voor het vooroverleg met de gemeente, om toestemming te regelen en tot een efficiënte procedure te komen. Indien nodig, inventariseren we belangen uit de omgeving (bewoners, belangenverenigingen, overheid) en brengen eventuele knelpunten in kaart. Voor deze knelpunten kunnen wij oplossingen genereren, waarbij wij de intentie hebben om te komen tot een situatie, waarbij alle partijen voordeel hebben.

Planvormingsfase:

Wij werken het schetsontwerp uit tot een bouwbaar plan. Daarnaast regelen wij alle rapporten, berekeningen en tekeningen die nodig zijn voor de procedure. Wij houden vinger aan de pols om de voortgang van de procedure en hebben regelmatig contact met de betrokken ambtenaren. Waar nodig overleggen we met de betrokken ambtenaren om de vaart in de procedure te houden en de vergunning zo snel mogelijk verleend te hebben.

Realisatiefase:

Wij monitoren of er gebouwd wordt volgens vergunning. Bij afwijkingen staan we onze opdrachtgevers en bouwpartners met raad en daad bij. Revisietekeningen, aanpassing op de vergunning en eventuele legalisaties worden waar mogelijk door ons geregeld.  

 

Balkonaanbouw, Groningen

vergunning: bouw, strijdigheid bestemmingsplan, monument
status: vergunning verleend
fase: aanbesteding

Interne verbouwing, Delfzijl

vergunning: bouw, reclame
melding: activiteitenbesluit
status: vergunning verleend
fase: gerealiseerd

Interne verbouwing, Groningen

i.s.m.: Sanne Dijkstra
advies: architectonische begeleiding
status: aanvraag
fase: werk in voorbereiding

Interne verbouwing, 't Zand

vergunning: bouw
status: vergunning verleend
fase: gerealiseerd

Wie zijn wij:

Vergunningverleend is het  samenwerkingsverband tussen twee zzp-ers, namelijk: Gertjan Buist en Wouter van Wijk. Wij zijn momenteel samen bezig een bedrijf op te zetten. We hebben een gedegen achtergrond op het gebied van bouwkunde, architectuur en vergunningverlening.  Samen staan we voor 25 jaar ervaring als architect, bouwkundige en vergunningverlener bij verschillende overheidsinstellingen, architecten- en bouwkundige bureau's. Anno 2012 regelen we voor verschillende partijen de omgevingsvergunning en meldingen met de bijbehorende documenten. Wij zijn duidelijk, gestructureerd en pragmatisch, deze eigenschappen  kunt u terug vinden in onze persoonlijkheden.
 

Wouter van Wijk Wouter van Wijk

Gertjan Buist Gertjan Buist

Contactgegevens:

VergunningVerleend
info@vergunningverleend.nl

Wouter van Wijk 
Wouter van Wijk advies
Kleine Sophiastraat 9, 9724 AW Groningen
06-25538926
kvk-nr.: 54824729

ing. Gertjan Buist March (master of architecture)
RuimteOpMaat
Beijumerweg 24, 9737 AD Groningen
06-20900232

kvk-nr.: 51283557
 
 
 
 

 

Algemene voorwaarden