Vervanging beschadigde boerderij door eigentijdse en aardbevingsbestendige boerderij

Vervanging beschadigde boerderij door eigentijdse en aardbevingsbestendige boerderij

Vervanging beschadigde boerderij door eigentijdse en aardbevingsbestendige boerderij

Vervanging beschadigde boerderij door eigentijdse en aardbevingsbestendige boerderij

Vervanging beschadigde boerderij door eigentijdse en aardbevingsbestendige boerderij

Voor een boerenbedrijf in de lage landen van Groningen is VergunningVerleend gevraagd een aardbevingsbestendige boerderij te ontwerpen. De bestaande boerderij is traditioneel gebouwd. Er zitten veel scheuren in het metselwerk en er ligt een dak van asbest op het pand. Reden voor de ondernemer om een nieuwe boerderij te willen.

Voor de nieuwe boerderij ontwierpen we een ruime levensloopbestendige woning, met daarachter een werktuigenloods. De nieuwe boerderij heeft meerdere verschijningsvormen: vanaf het erf profileert het gebouw zich als een loods, vanaf het land als een boerderij en vanaf de oprijlaan als een luxe woning. Het bouwsysteem is gebaseerd op een stalen loods. In het volume hebben we meerdere insneden gemaakt die bekleed zijn met houten geveldelen.

Het ontwerp is aan het bestemmingsplan en de welstand getoetst middels een aanvraag vooroverleg. De gemeente heeft het vooroverleg goedgekeurd, met complimenten voor het concept van de nieuwe boerderij. Ten behoeve van de aardbevingsbestendigheid hebben we hier gekozen voor een licht bouwsysteem. Er wordt geen metselwerk toegepast. Het plan is nog in ontwikkeling.

 

Waardevol rijksmonument grotendeels vergunningsvrij omgebouwd tot restaurant

Waardevol rijksmonument grotendeels vergunningsvrij omgebouwd naar restaurant

Waardevol rijksmonument grotendeels vergunningsvrij omgebouwd naar restaurant

info??

Waardevol rijksmonument grotendeels vergunningsvrij omgebouwd naar restaurant

info??

Waardevol rijksmonument grotendeels vergunningsvrij omgebouwd naar restaurant

info??

Waardevol rijksmonument grotendeels vergunningsvrij omgebouwd naar restaurant

info??

Waardevol rijksmonument grotendeels vergunningsvrij omgebouwd naar restaurant

info??

Waardevol rijksmonument grotendeels vergunningsvrij omgebouwd naar restaurant

info??

Waardevol rijksmonument grotendeels vergunningsvrij omgebouwd naar restaurant

info??

Het rijksmonument bestaat uit een dubbele loods met een zadel- en halfrond dak. De dubbele loods is gelegen op het Cicus-, Boden-, en Gasterrein in de binnenstad van Groningen. In 1854 werd hier de gasfabriek geopend, waar ze gas produceerden uit steenkool. Door de overschakeling van steenkool naar aardgas verloor de fabriek haar functie en werd ze vanaf 1970 voor het grootste deel gesloopt. De dubbele loods is gered van de sloop. Door de bouw van een parkeergarage en de sanering van de bodem is de dubbele loods aan het begin van deze eeuw tijdelijk verplaatst geweest.

In het monument wilde onze opdrachtgever een rauw interieur. Daarom hebben we de bestaande wanden en daken, inclusief de gerestaureerde delen, in het zicht gelaten. Daarnaast plaatsten we een verhoogde vloer met daaronder opslagruimte, een kern ten behoeve van de keuken en het sanitair. Ook maakten we een aantal doorbraken in het gebouw. De bestaande muren en daken hebben we zoveel mogelijk intact gelaten.

Het gebouw heeft een aantal nieuwe onderdelen die vergunningsvrij zijn geplaatst. Voor de verhoogde vloeren, twee modern gedetailleerde doorbraken in een monumentale wand en een dakdoorvoer ten behoeve van de keukeninstallatie hebben we een omgevingsvergunning aangevraagd voor de activiteiten bouw, monument en afwijken van het bestemmingsplan. In het kader van de brandveiligheid hebben we naar compartimentering, vluchtroutes, ontruimingsinstallatie en blusmiddelen gekeken. Ten behoeve van de constructieve veiligheid is de aanpassing constructie berekend. Daarnaast hebben we het restaurant getoetst en aangepast op de eisen van het activiteiten- en bouwbesluit.

Meer informatie over de verplaatsing van de dubbele loods

Upgrade woonkamer naar samenhangend interieur met veel kastruimte

Upgrade woonkamer naar samenhangend interieur met veel kastruimte

Upgrade woonkamer naar samenhangend interieur met veel kastruimte

Upgrade woonkamer naar samenhangend interieur met veel kastruimte

In het huis van de kunstenaar was de woonkamer een atelier geworden, inclusief verfsporen door de hele ruimte heen. Met het veranderen van zijn persoonlijke situatie ontstond de behoefte om de woonkamer weer als zodanig te gebruiken. De ruimte van de woonkamer bestond uit een paar geschakelde ruimten die in open verbinding met elkaar stonden, maar geen geheel met elkaar vormden.

Wij maakten van de woonkamer weer een samenhangend geheel door twee nieuwe elementen te ontwerpen die qua kleur- en materiaalgebruik met elkaar verbonden zijn. Langs een aantal ramen plaatsten we een laag element: een dichte kast waarop gezeten kan worden. Achter de deuren zijn spullen en radiatoren opgeborgen. Het hoge element is een open kast waarin boeken en andere objecten staan. De kleur van de meubels is door onze opdrachtgever uitgezocht en refereert naar het Groninger landschap.

Onze diensten, het maken van een realiseerbaar bouwplan

Wij verhelderen uw droom.

Wij schetsen uw plannen.

Wij kennen de kaders.

Wij verhelderen uw droom

Droomt u wel eens over hoe u wilt wonen/werken in uw gebouw/woning?
Welke beleving ziet u dan voor u?
Welke mogelijkheden ziet u met uw huidige gebouw/woning?

Deze vragen behandelen we dagelijks. Wij luisteren, onderzoeken en coachen in het proces om uw droom te verhelderen. Wij doen onderzoek door het stellen van vragen, het tonen van referentiebeelden en het maken van ideeschetsen. Terwijl u aan het stuur zit, zijn wij met deze werkmethodiek in staat om een goede leidraad neer te zetten als basis voor het maken van uw bouwplan.

Bouwplannen maken is een intensief proces. Het is belangrijk om van te voren te bepalen wat het uiteindelijke resultaat zal worden. Samen met u verhelderen wij uw dromen en vertalen we deze naar een leidraad voor uw bouwplan. Deze leidraad is de basis voor een passend bouwplan. VergunningVerleend is ervaren in het verduidelijken van wensen, dromen en behoeften. Daarnaast zijn wij open-minded en laten we ons graag door uw dromen verrassen.

De leidraad kan ook een programma van eisen worden genoemd. Met deze leidraad maken we de functionele, logistieke, architectonische en technische uitgangspunten inzichtelijk. We maken duidelijk wat er verwacht wordt en waar het uiteindelijke resultaat op getoetst kan worden.

Diensten initatiefase:

  opstellen programma van eisen
  stedenbouwkundige-, architectonische- en bouwkundige analyses
  inmeten van de bestaande situatie
  haalbaarheidsstudie

Wij schetsen uw plannen

Uw droom, leidraad en programma van eisen is onze inspiratie. VergunningVerleend onderzoekt de oriëntatie, bezonning en routing van uw perceel. Daarnaast kijken we wat juridisch, bouwtechnisch en budgetair mogelijk is en maken we deze randvoorwaarden inzichtelijk. Op basis van uw droom en de randvoorwaarden schetsen wij een aantal mogelijkheden, zodat u kunt kiezen. Op deze manier waarborgen we een optimale verhouding tussen uw droom en de mogelijkheden. Wij staan voor een no-nonsense-architectuur waarin u zich als gebruiker thuisvoelt.

Wij vertalen uw droom in de volgende stappen naar een haalbaar plan:

1. Vlekkenplan en massastudie
Op basis van het budget maken we het mogelijke volume inzichtelijk. Tevens leveren we oplossingen voor goede functionele relatie tussen de gewenste ruimten.

2. Voorlopig ontwerp
Het volume en het vlekkenplan worden verder uitgewerkt in de plattegrond, gevels en doorsneden. In grote lijnen is het ruimtelijke en esthetische ontwerp vormgegeven. U kunt hierop reageren met opmerkingen, feedback, en aanvullende wensen. In deze fase is er nog alle gelegenheid voor aanpassingen.

3. Definitief ontwerp
Het voorlopig ontwerp en de reactie hierop worden verwerkt in het uiteindelijke ontwerp. Hierin worden ruimtelijke relaties, verschijningsvorm, globale constructieve opzet en hoofdmaatvoering vastgelegd.

4. Vooroverleg met de gemeente
Het vooroverleg is bedoeld om toestemming te regelen en tot een efficiënte procedure te komen. Indien nodig, inventariseren we belangen uit de omgeving (bewoners, belangenverenigingen, overheid) en brengen we eventuele knelpunten in kaart. Voor deze knelpunten kunnen wij oplossingen genereren, waarbij wij de intentie hebben om tot een situatie te komen waarbij alle partijen voordeel hebben.

Diensten ontwerpfase:

•  vlekkenplan
•  massastudie
•  voorlopig stedebouwkundig-, architectonisch en interieurontwerp
 definitief stedebouwkundig-, architectonisch en interieurontwerp
•  vooroverleg met de gemeente en andere instanties
•  visualisatie en 3D-presentatie
•  globale bouwkostencalculatie

Wij kennen de kaders

VergunningVerleend heeft jarenlange ervaring opgedaan bij verschillende architectenbureaus, gemeentehuizen en in de bouw. Wij zijn gespecialiseerd om van uw droom een realiseerbaar plan te maken. Wij zorgen dat uw plan binnen verschillende kaders past zoals bouwregelgeving, budget en technische mogelijkheden.

VergunningVerleend is ervaren met regelgeving. Wij zijn bedreven met (afwijkingen van) het bestemmingsplan, welstandsvraagstukken, monumentenregels, bouwbesluit, activiteitenbesluit en andere regelgeving. Onze missie is “waar een wil is, is een weg”. Eerlijk is eerlijk, soms pakt het anders uit. Wij zijn in staat andere mogelijkheden aan te dragen en vaak vinden we zo een andere oplossing.

Daarnaast kunnen wij de bouwkosten berekenen en monitoren, zodat onverwachte verassingen zoveel mogelijk worden voorkomen. In de ontwerpfase kunnen we op basis van globale bouwkostenberekeningen de wensen en mogelijkheden op elkaar afstemmen. Onze medewerkers hebben vele jaren (bouw)technische ervaring. Wij vertalen uw droom naar een efficiënt bouwsysteem en werken alle benodigde details uit. Wij zorgen voor een bouwbaar plan.

Diensten uitwerkings- en aanvraagfase:

•  ruimtelijke onderbouwing
•  bouwkundige tekeningen
•  constructieberekening en -tekeningen
•  bouwfysische berekeningen
•  energieprestatielabel
•  bouwkostencalculatie
•  werkomschrijving en bestek
•  technische rapporten
•  aanvraag omgevingsvergunning

Wij maken uw plan realiseerbaar

Een realistisch bouwplan is volgens ons technisch haalbaar, heeft een realistisch kostenplaatje en is voorzien van juridische toestemming om het (bouw)plan uit te voeren. Wij hebben een ruime ervaring in het ontwikkelen van realistische (bouw)plannen. Na het regelen van de omgevingsvergunning kunnen we u met raad en daad bijstaan in de werkvoorbereidings- en bouwfase.

Diensten in werkvoorbereidings- en bouwfase:

•  bestek en bestektekeningen
  offertevergelijking
•  uitvoeringstekeningen
  bouwbegeleiding, inclusief nacalculatie
  diverse testen (zoals de blowerdoortest)
  revisietekeningen
  onderhoudsplan

Meer informatie over het Programma van Eisen

Eigenzinnige opbouw in de historische binnenstad

Eigenzinnige opbouw in de historische binnenstad

Slide Info:

Eigenzinnige opbouw in de historische binnenstad

Slide Info:

Eigenzinnige opbouw in de historische binnenstad

Slide Info:

Aan de boulevard in het historische hart van Groningen hebben we een moderne opbouw ontworpen. De zinken opbouw wijkt in kleur- en materiaalgebruik af van de omliggende gebouwen. In de dakopbouw bevindt zich een stadse keuken. Door een grote glazen vouwwand, die over de gehele breedte kan worden geopend, kunnen de keuken en het dakterras in de zomer één grote leefruimte vormen. Hierdoor is een prachtige plek in het daklandschap van Groningen ontstaan met een fantastisch uitzicht over een van de belangrijkste verkeersaders van de historische binnenstad.

De opbouw is gemaakt van zink, in combinatie met een sonarlux vouwwand.  Ten behoeve van de constructieve veiligheid hebben we de aanbouw en de aanpassing van de constructie berekend. Het ontwerp voor de opbouw is in een keer goedgekeurd door de welstand. Daarnaast is de opbouw getoetst en aangepast op de eisen van het bouwbesluit.

Meer informatie over de vouwwand

Zorgvuldige inpassing appartementen- en studiocomplex in de historische binnenstad

Ontwikkeling basisschool met gymzaal naar 4 appartementen en 1 vrijstaande woning

Aan een van de uitvalswegen in het historische hart van Groningen ontwierpen we een nieuw appartementencomplex. Het bestaande perceel omvat een woning, restaurant en een bestaand appartement. De woning wordt voorzien van een extra laag en bovenop het restaurant worden meerdere appartementen geplaatst. Het plan omvat uiteindelijk 9 appartementen en studio’s en een gezamenlijke berging. Het pand voegt zich in de gevelarchitectuur van de straten waar het aan ligt. Aan de voorkant wordt aangesloten op de winkelstraat, aan de achterzijde op de pakhuisarchitectuur. Daarnaast hebben we het pand voorzien van een kap zodat het zorgvuldig aansluit op het naastgelegen rijksmonument.

Vanwege de verbouwing is een procedure ten behoeve van het afwijken van het bestemmingsplan nodig. In het kader van de brandveiligheid kijken we naar compartimentering, branddeur- & overslag, vluchtrouten. Ten behoeve van de constructieve veiligheid wordt de constructie berekend, waarbij extra aandacht wordt besteed aan de fundering in verband met de bekende percelen. Daarnaast worden de woningen getoetst en aangepast aan de eisen van het bouwbesluit.

Levensloopbestendige woning door moderne aanbouw

Levensloopbestendige woning door moderne aanbouw

 
 
 
 
 

Langs een van de karakteristieke vaarten die de provincie Groningen rijk is staat op een rustige plek een mooie arbeiderswoning, gebouwd aan het begin van de vorige eeuw. Door middel van een ruime aanbouw hebben we de keuken vergroot en is er op de begane grond plek gekomen voor een ruime slaap- en badkamer. Door deze ingreep is de woning geschikt voor mensen met een handicap, en door het plaatsen van alle functies op de begane grond is de woning ook levensloopbestendig. Tevens is het contact met de tuin versterkt door een brede glazen pui met dubbele deuren.

De aanbouw is opgebouwd met het Kingspan TEK-systeem, in combinatie met een schuimbetonvloer. Ten behoeve van de constructieve veiligheid zijn de aanbouw en de aanpassing van de constructie berekend. Daarnaast is de woning getoetst en aangepast op de eisen van het bouwbesluit.

Meer informatie over het bouwsysteem

Nieuwe loods met showroom voor watersportcentrum

 
 
 
 
 
 

Nieuwe loods met showroom voor watersportcentrum

 
 

Voor een watersportcentrum in de buurt van het Paterwoldsemeer ontwierpen we een showroom en werkplaats voor de verkoop en reparatie van sloepen. Uitgangspunten waren een minimaal budget, prefab bouwsysteem, locatie achter op het terrein en een mooie uitstraling naar de weg. Het gebouw is gebouwd als loods, met een verbijzondering door de plaatsing van een groot hoekkozijn. Hierdoor is er een etalage naar de weg ontstaan.

De nieuwe showroom en werkplaats voldoen aan de wet- en regelgeving. In het kader van de brandveiligheid hebben we naar de compartimentering en brand door- en overslag gekeken. Ten behoeve van de constructieve veiligheid is een deel van de constructie berekend. Daarnaast zijn de werkplaats en showroom getoetst en aangepast op de eisen van het bouw- en activiteitenbesluit.

Op de website van A28-Watersport vind je meer informatie over de boten

Moderne aanbouw achter jaren 30-woning

Moderne aanbouw achter jaren 30-woning

Moderne aanbouw achter jaren 30-woning

Moderne aanbouw achter jaren 30-woning

Moderne aanbouw achter jaren 30-woning

Moderne aanbouw achter jaren 30-woning

De Gerbrand Bakkerstraat werd aan het begin van de vorige eeuw ontworpen door gemeentearchitect Siep Bouma. Een aantal jaren geleden is de straat op een prachtige wijze gerenoveerd en teruggebracht in de oorspronkelijke stijl. We hebben meerdere aanbouwen in deze straat mogen realiseren. Deze contrasterende moderne aanbouw is voorzien van een brede schuifpui om de relatie met de tuin zo sterk mogelijk te maken. Tevens is ze voorzien van een grote daklichtkoepel om een lichte woonkamer te waarborgen.

Ten behoeve van de constructieve veiligheid zijn de aanbouw en de aanpassing van de constructie berekend. Daarnaast is de opbouw getoetst en aangepast op de eisen van het bouwbesluit.

Ontwikkeling basisschool met gymzaal naar 4 appartementen en 1 vrijstaande woning

Ontwikkeling basisschool met gymzaal naar 4 appartementen en 1 vrijstaande woning

Het klassieke gebouw dat van verre al herkenbaar is als een traditioneel schoolgebouw heeft haar functie als lagere school verloren. De school heeft een nieuw leven gekregen en is gerenoveerd en ontwikkeld voor en door een collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). In het hoofdgebouw realiseerden we 4 appartementen met entresol. Het gymlokaal transformeerden we tot een vrijstaande woning. Daarnaast creërden we ruimte voor gemeenschappelijke voorzieningen, zoals een moestuin, parkeerplaatsen en een werkplaats. Het schoolgebouw is compleet geïsoleerd, voorzien van HR++ glas en vloerverwarming.

Voor de verbouwing is een procedure ten behoeve van het afwijken van het bestemmingsplan gevolgd. In het kader van de brandveiligheid is naar compartimentering, branddeur- & overslag, vluchtrouten gekeken. Ten behoeve van de constructieve veiligheid is de aanpassing constructie berekend. Daarnaast zijn de woningen getoetst en aangepast aan de eisen van het bouwbesluit.


Meer informatie over de oude school