Onze diensten, het maken van een realiseerbaar bouwplan

Wij verhelderen uw droom.

Wij schetsen uw plannen.

Wij kennen de kaders.

Wij verhelderen uw droom

Droomt u wel eens over hoe u wilt wonen/werken in uw gebouw/woning?
Welke beleving ziet u dan voor u?
Welke mogelijkheden ziet u met uw huidige gebouw/woning?

Deze vragen behandelen we dagelijks. Wij luisteren, onderzoeken en coachen in het proces om uw droom te verhelderen. Wij doen onderzoek door het stellen van vragen, het tonen van referentiebeelden en het maken van ideeschetsen. Terwijl u aan het stuur zit, zijn wij met deze werkmethodiek in staat om een goede leidraad neer te zetten als basis voor het maken van uw bouwplan.

Bouwplannen maken is een intensief proces. Het is belangrijk om van te voren te bepalen wat het uiteindelijke resultaat zal worden. Samen met u verhelderen wij uw dromen en vertalen we deze naar een leidraad voor uw bouwplan. Deze leidraad is de basis voor een passend bouwplan. VergunningVerleend is ervaren in het verduidelijken van wensen, dromen en behoeften. Daarnaast zijn wij open-minded en laten we ons graag door uw dromen verrassen.

De leidraad kan ook een programma van eisen worden genoemd. Met deze leidraad maken we de functionele, logistieke, architectonische en technische uitgangspunten inzichtelijk. We maken duidelijk wat er verwacht wordt en waar het uiteindelijke resultaat op getoetst kan worden.

Diensten initatiefase:

  opstellen programma van eisen
  stedenbouwkundige-, architectonische- en bouwkundige analyses
  inmeten van de bestaande situatie
  haalbaarheidsstudie

Wij schetsen uw plannen

Uw droom, leidraad en programma van eisen is onze inspiratie. VergunningVerleend onderzoekt de oriëntatie, bezonning en routing van uw perceel. Daarnaast kijken we wat juridisch, bouwtechnisch en budgetair mogelijk is en maken we deze randvoorwaarden inzichtelijk. Op basis van uw droom en de randvoorwaarden schetsen wij een aantal mogelijkheden, zodat u kunt kiezen. Op deze manier waarborgen we een optimale verhouding tussen uw droom en de mogelijkheden. Wij staan voor een no-nonsense-architectuur waarin u zich als gebruiker thuisvoelt.

Wij vertalen uw droom in de volgende stappen naar een haalbaar plan:

1. Vlekkenplan en massastudie
Op basis van het budget maken we het mogelijke volume inzichtelijk. Tevens leveren we oplossingen voor goede functionele relatie tussen de gewenste ruimten.

2. Voorlopig ontwerp
Het volume en het vlekkenplan worden verder uitgewerkt in de plattegrond, gevels en doorsneden. In grote lijnen is het ruimtelijke en esthetische ontwerp vormgegeven. U kunt hierop reageren met opmerkingen, feedback, en aanvullende wensen. In deze fase is er nog alle gelegenheid voor aanpassingen.

3. Definitief ontwerp
Het voorlopig ontwerp en de reactie hierop worden verwerkt in het uiteindelijke ontwerp. Hierin worden ruimtelijke relaties, verschijningsvorm, globale constructieve opzet en hoofdmaatvoering vastgelegd.

4. Vooroverleg met de gemeente
Het vooroverleg is bedoeld om toestemming te regelen en tot een efficiënte procedure te komen. Indien nodig, inventariseren we belangen uit de omgeving (bewoners, belangenverenigingen, overheid) en brengen we eventuele knelpunten in kaart. Voor deze knelpunten kunnen wij oplossingen genereren, waarbij wij de intentie hebben om tot een situatie te komen waarbij alle partijen voordeel hebben.

Diensten ontwerpfase:

•  vlekkenplan
•  massastudie
•  voorlopig stedebouwkundig-, architectonisch en interieurontwerp
 definitief stedebouwkundig-, architectonisch en interieurontwerp
•  vooroverleg met de gemeente en andere instanties
•  visualisatie en 3D-presentatie
•  globale bouwkostencalculatie

Wij kennen de kaders

VergunningVerleend heeft jarenlange ervaring opgedaan bij verschillende architectenbureaus, gemeentehuizen en in de bouw. Wij zijn gespecialiseerd om van uw droom een realiseerbaar plan te maken. Wij zorgen dat uw plan binnen verschillende kaders past zoals bouwregelgeving, budget en technische mogelijkheden.

VergunningVerleend is ervaren met regelgeving. Wij zijn bedreven met (afwijkingen van) het bestemmingsplan, welstandsvraagstukken, monumentenregels, bouwbesluit, activiteitenbesluit en andere regelgeving. Onze missie is “waar een wil is, is een weg”. Eerlijk is eerlijk, soms pakt het anders uit. Wij zijn in staat andere mogelijkheden aan te dragen en vaak vinden we zo een andere oplossing.

Daarnaast kunnen wij de bouwkosten berekenen en monitoren, zodat onverwachte verassingen zoveel mogelijk worden voorkomen. In de ontwerpfase kunnen we op basis van globale bouwkostenberekeningen de wensen en mogelijkheden op elkaar afstemmen. Onze medewerkers hebben vele jaren (bouw)technische ervaring. Wij vertalen uw droom naar een efficiënt bouwsysteem en werken alle benodigde details uit. Wij zorgen voor een bouwbaar plan.

Diensten uitwerkings- en aanvraagfase:

•  ruimtelijke onderbouwing
•  bouwkundige tekeningen
•  constructieberekening en -tekeningen
•  bouwfysische berekeningen
•  energieprestatielabel
•  bouwkostencalculatie
•  werkomschrijving en bestek
•  technische rapporten
•  aanvraag omgevingsvergunning

Wij maken uw plan realiseerbaar

Een realistisch bouwplan is volgens ons technisch haalbaar, heeft een realistisch kostenplaatje en is voorzien van juridische toestemming om het (bouw)plan uit te voeren. Wij hebben een ruime ervaring in het ontwikkelen van realistische (bouw)plannen. Na het regelen van de omgevingsvergunning kunnen we u met raad en daad bijstaan in de werkvoorbereidings- en bouwfase.

Diensten in werkvoorbereidings- en bouwfase:

•  bestek en bestektekeningen
  offertevergelijking
•  uitvoeringstekeningen
  bouwbegeleiding, inclusief nacalculatie
  diverse testen (zoals de blowerdoortest)
  revisietekeningen
  onderhoudsplan

Meer informatie over het Programma van Eisen

Meer diensten:

Vervanging beschadigde boerderij door eigentijdse en aardbevingsbestendige boerderij

Vervanging beschadigde boerderij door eigentijdse en aardbevingsbestendige boerderij

Voor een boerenbedrijf in de lage landen van Groningen is VergunningVerleend gevraagd een aardbevingsbestendige boerderij te ontwerpen. De bestaande boerderij is traditioneel gebouwd. Er zitten veel scheuren in het metselwerk en er ligt een dak van asbest op het pand. Reden voor de ondernemer om een nieuwe boerderij te willen. Voor de nieuwe boerderij ontwierpen

...

Waardevol rijksmonument grotendeels vergunningsvrij omgebouwd tot restaurant

Waardevol rijksmonument grotendeels vergunningsvrij omgebouwd tot restaurant

Het rijksmonument bestaat uit een dubbele loods met een zadel- en halfrond dak. De dubbele loods is gelegen op het Cicus-, Boden-, en Gasterrein in de binnenstad van Groningen. In 1854 werd hier de gasfabriek geopend, waar ze gas produceerden uit steenkool. Door de overschakeling van steenkool naar aardgas verloor de fabriek haar functie en

...

Upgrade woonkamer naar samenhangend interieur met veel kastruimte

Upgrade woonkamer naar samenhangend interieur met veel kastruimte

In het huis van de kunstenaar was de woonkamer een atelier geworden, inclusief verfsporen door de hele ruimte heen. Met het veranderen van zijn persoonlijke situatie ontstond de behoefte om de woonkamer weer als zodanig te gebruiken. De ruimte van de woonkamer bestond uit een paar geschakelde ruimten die in open verbinding met elkaar stonden,

...

Onze diensten, het maken van een realiseerbaar bouwplan

Onze diensten, het maken van een realiseerbaar bouwplan

Wij verhelderen uw droom Droomt u wel eens over hoe u wilt wonen/werken in uw gebouw/woning? Welke beleving ziet u dan voor u? Welke mogelijkheden ziet u met uw huidige gebouw/woning? Deze vragen behandelen we dagelijks. Wij luisteren, onderzoeken en coachen in het proces om uw droom te verhelderen. Wij doen onderzoek door het stellen

...

Eigenzinnige opbouw in de historische binnenstad

Eigenzinnige opbouw in de historische binnenstad

Aan de boulevard in het historische hart van Groningen hebben we een moderne opbouw ontworpen. De zinken opbouw wijkt in kleur- en materiaalgebruik af van de omliggende gebouwen. In de dakopbouw bevindt zich een stadse keuken. Door een grote glazen vouwwand, die over de gehele breedte kan worden geopend, kunnen de keuken en het dakterras in

...

Zorgvuldige inpassing appartementen- en studiocomplex in de historische binnenstad

Zorgvuldige inpassing appartementen- en studiocomplex in de historische binnenstad

Aan een van de uitvalswegen in het historische hart van Groningen ontwierpen we een nieuw appartementencomplex. Het bestaande perceel omvat een woning, restaurant en een bestaand appartement. De woning wordt voorzien van een extra laag en bovenop het restaurant worden meerdere appartementen geplaatst. Het plan omvat uiteindelijk 9 appartementen en studio’s en een gezamenlijke berging.

...

Levensloopbestendige woning door moderne aanbouw

Levensloopbestendige woning door moderne aanbouw

Langs een van de karakteristieke vaarten die de provincie Groningen rijk is staat op een rustige plek een mooie arbeiderswoning, gebouwd aan het begin van de vorige eeuw. Door middel van een ruime aanbouw hebben we de keuken vergroot en is er op de begane grond plek gekomen voor een ruime slaap- en badkamer. Door

...

Nieuwe loods met showroom voor watersportcentrum

Nieuwe loods met showroom voor watersportcentrum

Voor een watersportcentrum in de buurt van het Paterwoldsemeer ontwierpen we een showroom en werkplaats voor de verkoop en reparatie van sloepen. Uitgangspunten waren een minimaal budget, prefab bouwsysteem, locatie achter op het terrein en een mooie uitstraling naar de weg. Het gebouw is gebouwd als loods, met een verbijzondering door de plaatsing van een

...

Moderne aanbouw achter jaren 30-woning

Moderne aanbouw achter jaren 30-woning

De Gerbrand Bakkerstraat werd aan het begin van de vorige eeuw ontworpen door gemeentearchitect Siep Bouma. Een aantal jaren geleden is de straat op een prachtige wijze gerenoveerd en teruggebracht in de oorspronkelijke stijl. We hebben meerdere aanbouwen in deze straat mogen realiseren. Deze contrasterende moderne aanbouw is voorzien van een brede schuifpui om de

...

Ontwikkeling basisschool met gymzaal naar 4 appartementen en 1 vrijstaande woning

Ontwikkeling basisschool met gymzaal naar 4 appartementen en 1 vrijstaande woning

Het klassieke gebouw dat van verre al herkenbaar is als een traditioneel schoolgebouw heeft haar functie als lagere school verloren. De school heeft een nieuw leven gekregen en is gerenoveerd en ontwikkeld voor en door een collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). In het hoofdgebouw realiseerden we 4 appartementen met entresol. Het gymlokaal transformeerden we tot een

...

Bestaande aanbouw wordt aardbevingsbestendige woning

Bestaande aanbouw wordt aardbevingsbestendige woning

Op de locatie staat een woning met bestaand voorhuis uit de jaren ’60 en een grote aanbouw die later aan de achterzijde is geplaatst. Het voorhuis is bouwtechnisch afgeschreven, ook is er sprake van aardbevingsschade. Reden voor onze opdrachtgever om dit deel van de woning te vernieuwen. Ons uitgangspunt is de bestaande aanbouw en het

...

Architecten- en adviesbureau VergunningVerleend

Architecten- en adviesbureau VergunningVerleend

Vergunningverleend is een maatschap van architecten, adviseurs en bouwkundigen. Het bedrijf bestaat uit: Wouter van Wijk, Erik van der Laan en Ernst de Groot. Samen hebben we een gedegen achtergrond op het gebied van bouwkunde, architectuur en bouwregelgeving. We hebben veel ervaring als architect, bouwkundig tekenaar, vergunningverlener en toezichthouder bij verschillende overheidsinstellingen, architecten- en bouwkundige

...

Transformatie voormalige veestallen tot zorgboerderij met 6 appartementen

Transformatie voormalige veestallen tot zorgboerderij met 6 appartementen

Met een minimaal budget transformeerden we deze voormalige veestal voor koeien tot een modern zorgcomplex met 24 uursbewaking. In het complex bevinden zich 6 appartementen en een aantal gezamenlijke ruimten. De gezamenlijke woonkamer en keuken zijn gecombineerd met de gang en vormen een open ruimte. In de open ruimte van de zorgboerderij is met een

...

Verbouwing winkelpand tot kleurrijke Turkse en Arabische supermarkt

Verbouwing winkelpand tot kleurrijke Turkse en Arabische supermarkt

De Turkse en Arabische supermarkt Nazar is verhuisd naar een grotere locatie. De winkel biedt plaats aan een uitgebreid assortiment Turkse en Arabische producten. De verschillende afdelingen voor groente, vlees, brood en diepvries zijn georganiseerd op basis van de looplijnen van de klant. De gangpaden zijn breed opgezet en de slagerij staat als een blikvanger

...

Hergebruik deel van voormalig industrieel complex

Hergebruik deel van voormalig industrieel complex

Het voormalige industrieel complex van de Suikerunie is voor een groot deel gesloopt. Het terrein wordt herontwikkeld en in de tussentijd ook gebruikt als evenemententerrein. Het oude zeefgebouw wordt deels gebruikt voor grote (bedrijfs)feesten, manifestaties en beurzen, maar ook als restaurant voor ongeveer 200 personen. Het restaurant heeft een industrieel uiterlijk en er zijn veel

...